・00016 DAIHATSU Tanto CustomL [CBA-L350S]

・00017 SUZUKI WagonR FX [DBA-MH23S]

・00018 SUZUKI WagonR 4WD FX-S LTD [DBA-MH21S]

以上